Werkwijze met voeding en sport

De begeleiding  van mij als  sportdiëtist ziet er als volgt uit:

Voeding en sport horen bij elkaar. In overleg met jou maak ik een op maat gemaakt voedingsplan, afgestemd op je trainingen en je leefstijl. Het is mijn doel om de voeding zo optimaal mogelijk te aan te laten sluiten bij jouw de wensen.

Bij het intakegesprek van ongeveer een uur komt het volgende aanbod:

 • Je hulpvraag over voeding en sport
 • De lichaamssamenstelling zoals vetpercentage en skeletspiermassa wordt gemeten met behulp van de OMRON de Body Composition Monitor
 • Huidplooien kunnen indien gewenst worden gemeten
 • Lengte en gewicht (BMI) worden gemeten
 • Nagegaan wordt wat je gewend bent te eten met behulp van de eetmeter van het voedingscentrum zowel op trainingsdagen als niet trainingsdagen
 • Dit wordt berekent op energie, voedingsstoffen en vitaminen en mineralen inname
 • De behoefte aan calorieën, voedingsstoffen, vitaminen, mineralen wordt berekend en afgestemd op jou en je bewegingspatroon
 • Het sportvoedingsadvies wordt zowel mondeling als schriftelijk gegeven
 • Je vragen worden beantwoord

 

Daarna volgen er vervolgconsulten afhankelijk van je hulpvraag. Deze duren ongeveer half uur per keer.

Hierin komt het volgende aanbod:

 • Heb je baat bij het gegeven sportvoedingsadvies
 • Problemen die je ervaart met het opvolgen van het advies
 • Lichaamssamenstelling wordt opnieuw bepaald om te monitoren wat het effect is op de lichaamssamenstelling
 • Gewicht wordt nagegaan
 • Je vragen worden beantwoor